m15522379601

【转载】粉色披肩+粒粒橙围巾附图解

披肩+围巾用线:半斤,30羊绒两股,浅麻灰兔绒少许,

用针:辉忠钩针1.5mm,

 

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 

 

 

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 

 

 

 

 

图解备查:

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 

粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 粉色披肩+粒粒橙围巾附图解 - 伊蓝 - 你尽有苍绿

 

 

评论