m15522379601

【转载】经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

  经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客
 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 


经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 

经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

 菠萝花是姐妹们经常用到的花型,也是我的最爱,简单,还好看。
这件钩衣用的是娇兰名线毛线店 欧洲纯进口夏季纯色和段染棉麻线钩编线
用量:7团多点,潮州钩针:5号。
整件衣衣在原版的基础上针数有所变化,在我发的图片里做了说明。
喜欢的姐妹在我做的图解,可以参考尺寸的大小。(尺寸在图片里已标注)。
做图片挺辛苦的。在此谢谢妹妹们对我的鼓励和支持。 经典的菠萝花-美丽的钩针长袖衣 - 梅景 - meijing5759的博客

分针可参考这个帖子;   http://meijing5759.blog.163.com/blog/static/172914037201443011217631/    

美丽的长款圆领菠萝衣之二(真人秀) 评论